Productos de difusión y divulgación del proyecto

Producció de llenya integrant criteris de conservació de la biodiversitat en un alzinar i la seva cadena de valor. XXXIX Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera. Any 2022

Desembosque por canales en la Garrotxa en el marco del proyecto Life BIORGEST. XXXVIII Jornadas Técnicas Silvícolas Emili Garolera. Año 2021

Desembosc per canals a la Garrotxa en el marc del projecte Life BIORGEST. XXXVIII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera. Any 2021

Quoi de neuf du côté de l’Indice de Biodiversité Potentielle?‘ – Revista Forêt-entreprise N° 255. Noviembre-Diciembre 2020.

L’Índex de Biodiversitat Potencial (IBP) com a eina de suport a la gestió forestal: fonaments i aplicacions a Catalunya (Actes del 8è Congrés Forestal Espanyol)

Productes tècnics del projecte

Seminaris Life Biorgest

Altra documentació tècnica d’interés