Una de les accions del projecte és l’intercanvi d’informació amb entitats externes que treballen en temàtiques anàlogues a les del projecte Life BIORGEST per tal de poder aprofitar sinergies amb altres iniciatives existents, complementar l’enfocament i interès de les activitats desenvolupades, i incrementar l’impacte, transferibilitat i visibilitat de el projecte.

En aquesta secció es mostren els projectes o entitats amb qui s’han establert col·laboracions i intercanvis actius d’informació fins al moment.

Forêt Privée Française – IBP

www.foretpriveefrancaise.com/ibp

Life GoProFor

LIFE17 GIE/IT/000561  

 https://www.lifegoprofor.eu/it/

Life Climark

LIFE16 CCM/ES/000065 

https://lifeclimark.eu/es/

Sincere Project

https://sincereforests.eu/

Life Pinassa

LIFE13 NAT/ES/000724

lifepinassa.eu/

Life Mixforchange

LIFE15 CCA/ES/000060

http://www.mixforchange.eu/

Life Redbosques

LIFE15 GIE/ES/000809

http://www.redbosques.eu/

Asociación para la Certificación Española Forestal (PEFC)

https://www.pefc.es/