Productes de difusió i divulgació del projecte

Productes tècnics del projecte

Índex de Biodiversitat Potencial (IBP)

L’Índex de Biodiversitat Potencial (IBP) és una eina de suport a la planificació i la gestió forestal, pensada principalment per a facilitar la integració de criteris de conservació de la biodiversitat en la gestió multifuncional que combina diversos objectius, incloent la producció de béns i/o la prevenció d’incendis. Aquest índex resumeix els coneixements adquirits al llarg d’anys sobre la relació entre estructura del bosc i biodiversitat allotjada. Es tracta d’una eina ràpida i simple d’aplicar, pensada per a ser utilitzada per persones que planifiquen o gestionen habitualment el bosc.

En el marc del projecte LIFE BIORGEST (2018-2023), s’ha treballat en l’harmonització de l’Índex català amb l’IBP internacional amb el suport d’un grup de treball d’experts públics i privats de l’àmbit de la recerca, de la gestió forestal i de la conservació de la biodiversitat. Així, s’ha generat la versió 3 de l’IBP, harmonitzada i validada internacionalment, tot avaluant la seva aplicació per a diferents formacions forestals.

Trobareu tota la informació relacionada amb aquest índex aquí:

https://cpf.gencat.cat/ca/cpf_03_linies_actuacio/cpf_transferencia_coneixement/Index-Biodiversitat-Potencial/

Una altra documentació tècnica d'interès