BLOC 1

  • Introducció al curs. Roser Mundet, CFC.
  • Estat de la conservació de la biodiversitat als boscos de Catalunya. Jordi Vayreda, CREAF. 
  • Elements claus per a la biodiversitat forestal. Jordi Camprodon, CTFC i Jordi Vayreda, CREAF.

BLOC 2

  • Com incloure la conservació de la biodiversitat en la planificació i la gestió forestal? Estratègia integrativa: gestió forestal multifuncional. Teresa Baiges, CPF.

BLOC 3

  • Estratègia segregativa: objectiu conservació i millora de la maduresa
    • Com identificar els millors candidats per deixar a evolució natural. Lluís Comas, CREAF.
    • Gestió segons el grau de maduresa. Mar Pallarés, CTFC
  • Nova convocatòria per incentivar la conservació i millora de la biodiversitat forestal en boscos de titularitat privada. Àlex Muñoz, CPF.