Programa del seminari  

En aquesta trobada final del Life Biorgest es van oferir resultats i conclusions dels treballs que durant 5 anys s’han realitzat per
millorar la biodiversitat dels boscos mediterranis. Ho vam fer analitzant en profunditat i de manera molt pràctica els beneficis
que aporta la gestió forestal a les estratègies de conservació i millora de la biodiversitat.
El seminari anava dirigit a propietaris/àries forestals, a personal implicat en la planificació i gestió de boscos públics i privats, i a decisors/es en l’àmbit de la gestió forestal i la conservació.

Presentació Video del seminari

Propietat forestal privada Video del seminari

Avaluació de la biodiversitat i impacte de la gestió forestal Video del seminari

Com incloure la conservació de la biodiversitat en la planificació i en la gestió forestal

Reptes en un context de canvi climàtic i oportunitats per posar en valor els serveis ecosistèmics del bosc