E.1 Disseny del logotip, imatge corporativa i realització del pla de comunicació

Recopilació dels principals mecanismes innovadors de finançament, incentius i mecanismes contractuals

E.2 Difusió general del projecte

Díptic de difusió del projecte  ESP-CAT / ANG-FR

Instal·lació de panells informatius

Creació i manteniment de la web

Edició de materials divulgatius i promocionals del projecte

Layman’s report

E.3 Networking i activitats d’intercanvi amb altres projectes i organismes

Primer viatge de Networking per l’intercanvi d’experiències

Informe de Networking

E.4 Foment de la replicabilitat i la transferència dels models de gestió innovadors

Creació d’una nova Aula de Transferència

Mòdul de biodiversitat del software de les Aules de Transferència

Tercera jornada de transferència

Quarta jornada de transferència

Primer curs d’especialització realitzat

Segon curs d’especialització realitzat

Seminari final del projecte

E.5 Comunicació i difusió a mitjans de comunicació  https://lifebiorgest.eu/blog/

E.6 Preparació d’articles tècnics i presentació del projecte en conferències i congressos tècnics

Realització d’articles en revistes tècniques

Redacció d’articles científics

Participació en conferències

Participació en congressos tècnics nacionals i internacionals

E.7 Edició de documents tècnics per a la transferència

Fitxes relacionades amb l’IBPC v3.0

Guia simple d’avaluació de l’estat de conservació dels hàbitats forestals mediterranis

Guia completa d’avaluació de l’estat de conservació dels hàbitats forestals mediterranis

Guia de recomanacions i mesures tècniques per a la millora de la biodiversitat dels boscos mediterranis. Integració en la planificació i la gestió forestal

Manual de casos d’èxit en la conservació de la biodiversitat dels boscos mediterranis

Guia recopilatòria de les eines innovadores de finançament i incentius per a la integració de la conservació de la biodiversitat en la gestió forestal i recomanacions d’aplicació

Guia de recomanacions per a la signatura d’acords amb la propietat de finques forestals per a actuacions de millora de la biodiversitat

E.8 Edició d’un vídeo divulgatiu