C1. Implementació de models de gestió per a la millora de la biodiversitat en boscos de Quercus ilex (purs i mixtos)

Implementació dels treballs silvícoles basats en els models de referència de Catalunya per a l’alzina (16ha)

Document de descripció tècnica dels models innovadors de gestió aplicats

C2. Implementació de models de gestió per a la millora de la biodiversitat en pinedes de Pinus halepensis (pures i mixtes)

Implementació dels treballs silvícoles basats en els models de referència de Catalunya per al pi blanc (16ha)

Document de descripció tècnica dels models innovadors de gestió aplicats

C3. Implementació de models de gestió per a la millora de la biodiversitat en rouredes de Quercus humilis, Quercus faginea y Quercus canariensis (purs i mixtos)

Implementació dels treballs silvícoles basats en els models de referència de Catalunya per a rouredes mediterrànies (16ha)

Document de descripció tècnica dels models innovadors de gestió aplicats

C4. Implementació dels models de gestió per a la preparació cap a una dinàmica natural (masses pures i mixtes d’alzina, pi blanc i roures mediterranis)

Informe amb la justificació i caracterització de les actuacions portades a terme a cada rodal

C5. Implementació de mesures de conservació en rodals amb gestió productiva de la Xarxa Natura 2000, identificades mitjançant aplicació de l’IBPMed-Cat

C5.1 Diagnòstic i conservació d’elements de biodiversitat (Catalunya)

Selecció de 15 rodals amb actuacions previstes en els seus instruments de gestió

Diagnòstic mitjançant l’aplicació de l’IBP

Senyalament dels elements clau a retenir

Primer rodal marcat en Catalunya

Tots els rodals marcats i intervinguts

Informe “Diagnòstic i mesures de conservació en els rodals de l’acció C5.1”

C5.2 Diagnòstic i implementació de mesures de conservació (França)

Diagnòstic i identificació de mesures de conservació mitjançant l’IBP_med_fr e IBPC v2.1

Marcatge de las actuacions

Implementació dels treballs forestals incorporant les mesures de conservació identificades

Seguiment dels treballs

Finalització dels treballs

C5.3 Validació final de l’IBPC v3.0

Versió validada de l’IBPC: IBPC v3.0

Protocol de presa de dades

C6. Integració de les mesures per a la millora de la biodiversitat en la política i normativa que afecta a la gestió forestal

Memoràndum normatiu per a integrar la conservació de la biodiversitat en la gestió forestal

Redacció de la proposta normativa d’integració de la conservació de la biodiversitat en la gestió forestal

Creació de la base de dades amb indicadors de biodiversitat

Proposta tècnica de normativa, instruccions i aplicatius per a integrar la biodiversitat en la gestió forestal