F.1 Gestió i coordinació del projecte

F.2 Reunions del funcionament del projecte

F.3 Seguiment administratiu i financer

 

F.4 Elaboració de l’informe “After-LIFE Plan”