Representants del Consorci Forestal de Catalunya, com a coordinadors del Life Biorgest, s’han reunit amb el Departament de Territori per a posar-los al dia dels avenços del projecte. A la trobada s’ha constatat que al marge del recolzament institucional hi ha un compromís de suport per part dels tècnics del Departament. En aquest sentit, es reforça la figura del comitè d’experts del projecte, que garanteix la transversalitat i la implicació de propietaris, experts, administració i tots els actors que participen en el projecte de millora de la biodiversitat als boscos mediterranis.